Információbiztonsági szolgáltatások

A mai világban nem telik el úgy nap, hogy ne hallanánk adatvesztésről, IT-rendszerek sérülékenységét kihasználó külső támadásokról, melynek következtében nemcsak felértékelődött, de kulcsfontosságúvá is vált az információ védelme. Elengedhetetlen tehát, hogy az információt tároló és feldolgozó rendszerek a lehető legmagasabb szinten és minőségben támogassák az üzleti igényeket és – informatikai kockázati besorolást követően – megfelelő biztonsági fokozattal ellátva, hatékonyan védjék az Ön adatait.

Szolgáltatásunk keretében szakértők bevonásával széles körű informatikai információbiztonsági szolgáltatás csomagot kínálunk Önnek az alábbi területeken:

Infrastruktúravédelem

 • Hálózatiincidens-menedzsment (SIEM);
 • Határvédelem;
 • Végpontvédelem;
 • ATM-biztonság;
 • Mobileszköz-menedzsment és -biztonság;
 • Átjáróbiztonság;
 • Hálózati és Host-behatolásmegelőzés/-detektálás (IDS/IPS);
 • Túlterheléses támadás elleni védekezés;
 • Kritikusinfrastruktúra-védelem.

Adat- és információvádelem, valamint alkalmazásvédelem

 • Adatszivárgás elleni védekezés (DLP);
 • Titkosítás;
 • Deperszonalizáció;
 • Identity & Access Management;
 • Fraud és csalásmegelőzés;
 • Adatbázis-védelem;
 • Hitelesített adatmegsemmisítés;

Bankbiztonsági szolgáltatások

 • Internetalapú szolgáltatások biztonsága (MNB 15/2015);
 • Sérülékenységvizsgálat;
 • Betörési tesztek;
 • Üzletmenetfolytonosság-kezelés;
 • Katasztrófaelhárítási terv készítés;
 • Jogosultságösszeférhetetlenségi (SOD-) vizsgálat;
 • Biztonsági design- és architektúratervezés;
 • Kockázatelemzés;
 • Információbiztonsági szabályzat készítése, frissítése;
 • Biztonsági tanácsadás;
 • Adatkezelési és személyesadat-védelmi tanácsadás;
 • Megfelelőségi auditokra való felkészítés;
 • Oktatás.
Célunk, hogy szolgáltatásunk igénybevételével Ön megelőzze és csökkentse cége biztonsági incidensek okozta kárait az üzletmenet-folytonosság fenntartása mellett.